copyright

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende shootaanhuis.nl. 

 

All information, content and material ("Content") comprising or made available by shootaanhuis.nl through this website (including, without limitation, any computer source or object code comprising this website) is owned by or licensed to shootaanhuis.nl, which retains all rights in this Content. All Content, including, but not limited to the website design, text, drawings, photographs, and graphics, are protected by copyrights owned by shootaanhuis.nl.

 

The Content and any and all such copyrighted material may not be modified, copied, distributed, downloaded, displayed, e-mailed, transmitted, sold or otherwise transferred, conveyed or used in any form or by any means, in whole or in part, without the prior written consent of the respective copyright owner.